Meniu
Your Cart

Politica de Confidențialitate

I. Dispoziții de bază

Administratorul de date personale conform art. 4 punctul 7 al Parlamentului European și al Consiliului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (denumită în continuare „GDPR”) este IGNAVIG SPORT SRL, ID 43 384 878 cu sediul social Botosani ,Cristesti .
Informațiile de contact ale administratorului sunt: 

Telefon : 0733.622.599
Email: info@ethicsport.ro

Informațiile personale reprezintă toate informațiile despre o persoană fizică identificată sau identificabilă; persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată în mod direct sau indirect, în special pe baza unei referințe la un anumit identificator, cum ar fi numele, numărul de identificare, identificatorul de rețea de date de localizare sau de către unul sau mai mulți factori specifici, fiziologici, genetici, psihici, economici, culturali sau sociali.
Administratorul nu a numit / a numit un cesionar de confidențialitate.

II. Surse și categorii de date cu caracter personal prelucrate:

Administratorul gestionează datele personale pe care le furnizează clienții acestuia sau datele personale pe care administratorul le-a primit în baza comenzii clienților.
Administratorul gestionează datele de identificare și de contact ale clienților, precum și datele necesare pentru executarea contractului.

III. Scopul legal și scopul prelucrării datelor cu caracter personal:

Motivul legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este:
executarea contractului dintre client și administrator conform art. Articolul 6 aliniatul 1 punct. b) GDPR,
interesul legitim al administratorului în furnizarea de marketing direct (pentru trimiterea de anunțuri de afaceri și buletine de știri) Articolul 6 al. 1 punct. f) din GDPR,
Acordul clientului de prelucrare în scopul furnizării de marketing direct (pentru trimiterea de anunțuri de afaceri și buletine de știri) Articolul 6 al.1 punct. a) din GDPR în acord cu art 7 alin . 2 din Legea nr.480/2004 Coll., cu privire la anumite servicii ale societății informaționale, în cazul în care nu există comenzi pentru produse sau servicii.
Scopul prelucrării datelor cu caracter personal este:
executare comenzii și exercitarea drepturilor și obligațiilor care decurg din relația contractuală dintre client și administrator;  la efectuarea unei comenzi sunt solicitate date personale necesare pentru efectuarea și finalizarea cu succes a comenzii (nume și adresă, contact).  Datele personale reprezintă o cerință necesară pentru încheierea și executarea contractului, fără furnizarea de date cu caracter personal, nu este posibilă încheierea contractului din partea administratorului.
Din punctul de vedere al administratorului, se ia o decizie individuală automată în sensul art.22 din GDPR. Clientul dă consimțământul explicit pentru o astfel de prelucrare.

IV. Timp de stocare a datelor personale

Administratorul păstrează informațiile personale:
pentru perioada necesară exercitării drepturilor și obligațiilor care decurg din relația contractuală dintre client și administrator și exercitarea drepturilor în temeiul acestor relații contractuale (pe o perioadă de 15 ani de la încetarea relației contractuale)
până la retragerea consimțământului privind prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri de marketing, timp de cel mult 7 ani, în cazul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate în baza unui consimțământ.
După expirarea perioada de stocare a datelor personale, administratorul va șterge datele personale.

V. Beneficiarii de date cu caracter personal (subcontractori ai administratorului)

Destinatarii datelor cu caracter personal sunt persoanele:
contribuabile la livrarea de bunuri / servicii / executarea plăților în cadrul contractului
care furnizează servicii tehnice pentru magazinul online și alte servicii legate de funcționarea magazinului electronic
care furnizează servicii de marketing.
Administratorul nu intenționează să furnizeze date cu caracter personal unei țări terțe (în afara UE) sau unei organizații internaționale. Beneficiarii de date cu caracter personal din țări terțe sunt furnizorii de servicii de clouding.

VI. Drepturile clientului

În termenii GDPR clientul are următoarele drepturi:
dreptul de acces la datele sale personale,conf. art. 15 din GDPR,
dreptul de a rectifica și modifica datele cu caracter personal conform art.16 din GDPR sau restricționarea procesării în conformitate cu art. 18 din GDPR.
dreptul de ștergere a datelor cu caracter personal în temeiul art.17 din GDPR.
dreptul de a se opune prelucrării în temeiul art.21 din GDPR și
dreptul de a transfera datele conform art.20 din GDPR.
dreptul de a retrage consimțământul de prelucrare a datelor personale în scris sau în format electronic la adresa sau e-mailul administratorului menționat la art.III din aceste condiții.
În plus, clientul are dreptul de a depune o plângere la Oficiul pentru Protecția Datelor cu caracter personal în cazul în care consideră că a fost încălcat dreptul său la confidențialitate.

VII. Condiții de securitate a datelor cu caracter personal

Administratorul declară că a luat toate măsurile tehnice și organizatorice pentru a securiza datele personale.
Administratorul a luat măsuri tehnice pentru a asigura stocarea de date și depozitele de date cu caracter personal în formă scrisă.
Administratorul declară că datele personale sunt accesibile numai persoanelor autorizate.

VIII. Dispoziții finale

Prin trimiterea unei comenzi din formularul de comandă online, clientul recunoaște că este la curent cu politica de confidențialitate și că o acceptă în întregime.
Clientul este de acord cu acești termeni bifând consimțământul prin intermediul formularului online.Prin confirmarea consimțământului său, clientul recunoaște faptul că este conștient de politica de confidențialitate și că o acceptă în întregime.
Administratorul are dreptul să modifice acești termeni. O nouă versiune a politicii de confidențialitate va fi publicată pe site-ul său și, în același timp, această versiune va fi trimisă clientului pe adresa de e-mail pe care acesta a furnizat-o administratorului.